YAZARLAR Zehra İpşiroğlu
12
14
16
18
05/08/2018 15:00
Çocuk Haklarının Savunucusu Aziz Nesin’in Anısına

Şimdiki Çocuklar Harika’dan Şimdiki Çocuklar Hala Harika’ya

Tüm nitelikli çocuk kitapları gibi Aziz Nesin’in sayısız baskı yapan, ‚Şimdiki Çocuklar Harikası’da hem çocuklara, hem de yetişkinlere seslenen olağanüstü bir kitap. Benim kuşağım bu kitapla büyüdü, bu kitapla yetişti. Biz çocuklar kendi sesimizi ilk kez bu kitapla duyurduk. Ezberci okul sistemine, çocukların yarış atına çevrilmesine, vatan millet sakarya edebiyatına, kız erkek ayrımcılığına,  ataerkil aile  baskısına, çocuklara uygulanan baskı ve şiddete, erkek çocuk saplantısına, yetişkinlerin çocuklarla ilişkilerindeki ikiyüzlülüğe  ilk kez bu kitapla karşı çıkıldı. Çocuk haklarına ilk kez bu kitapla sahip çıkıldı.Ne var ki  bu kitap daha yeni çıktığı yıllarda sorunlarla karşılaşmıştı. Aziz Nesin’in gönderdiği bir yarışmadan ‚çocuklar için sakıncalı’ olduğu görüşüyle geri çevrilmişti. Üstelik de  jüride  yazın dünyamıza damgasını vurmuş onca önemli yazar olduğu halde. Çocukları önemsemeyen, ciddiye almayan, adam yerine koymayan bu sansürcü ve otoriter bakış bugün de tüm yoğunluğuyla sürüyor. Öte yandan  bu kitapta gündeme gelen sorunlar aradan geçen  neredeyse yarım yüzyıl içinde değişmek şöyle dursun, tersine  giderek dalbudak sardı. Buna karşılık bu kitap kitaplıkların tozlu raflarına kaldırılarak neredeyse unutuldu.

Çocukken sayısız kez gözlerimden yaşlar gelene değin gülerek okuduğum, büyüyünce de elimden düşmeyen bu kitabı benim kuşağımdan anımsamayan yoktur. Unutma hastalığı ancak bir kuşak sonra yavaş yavaş başladı ve üçüncü kuşakta giderek yaygınlaşarak doruğuna ulaştı. Bugün bu kitabı okumuş olan bir çocuğa raslayacak olursam, çok şaşırıyorum. Yarının çocukları ise değil bu kitabın  belki de Aziz Nesin’in adını bile bilmeyecekler

Benim kuşağımın çoksatarı ‚Şimdiki Çocuklar Harika’yı acaba bugün bu günümüz çocuklarının ağızından güncelleştirerek yeniden ele alacak olsaydık, nasıl bir dünya ortaya çıkardı? Günümüz çocuklarını ilgilendiren sorunlar nedir? ‚Şimdiki Çocuklar Harika’nın başkişileri Ahmet ile Zeynep ile günümüz çocukları arasında  ortak olan ve ayrılan noktalar neler? Uzun süredir kafamı kurcalayan bu sorular   bu kez elektronik postayla yeni  bir mektup romanın oluşmasına yol açtı: ‚Şimdiki Çocuklar Hala Harika“.Bu kitapta da çocuklardan biri kız biri erkek, ancak farklı sosyal katmalardan geliyorlar. Biri feodal  küçük burjuva bir aile kökenli, öteki ise aydın bir ailenin çocuğu. Her ikisinin de Aziz Nesin’le ve ‚Şimdiki Çocuklar Harika’ kitabıyla yoğun bir ilintisi var. Bu taşlamada da en önemli olgu mektup roman türünün ciddiye alınarak çocukların bakışının yakalanması, onların özgün sesinin dile getirilmesi.

İlk baskısı ÇYDD’nin Yaratıcı Okuma’ dizinde Toroslu yayınları)nda Sevim Ak, Seza Aksoy, Mavisel Yener ve Nazan İpşiroğlu’nun kitaplarıyla birlikte çıkan, şimdi de KIrmızı Kedi Çınar yayınlarında yayınlanan ‚Şimdiki Çocuklar Hala Harika’kitabımı Aziz Nesin’e atfettim. Aziz Nesin’i sevgi ve özlemle anarken, tüm çocukları ve büyükleri, bugünün çocukları ve yarının yetişkinleri üzerine düşünmeye çağırıyorum. Sanırım  çocuk haklarının da yetişkin haklarının da hiçe sayıldığı Aziz Nesin’in tanımıyla ‚alacakaranlık’ belki de yarın ‚kapkaranlık‘ bir ortamda buna  her şeyden çok gereksinimiz var.

Önceki Yazılar :

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :